Na zielonym

Cisy nad Czerską Strugą

Cisy nad Czerską Strugą 15.07.2020

W granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego utworzono 8 rezerwatów przyrody, które łącznie zajmują powierzchnię 2471,10 ha, co stanowi prawie 7% powierzchni parku.

 

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W dzisiejszym wpisie odwiedzimy rezerwat „Cisy nad Czerską Strugą ” . Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Leśn. i Przem. Drzewn. z 26.03.1982 (M.P. nr 10, poz. 74). Powierzchnia 17,19 ha. Rezerwat leśny, ustanowiony dla zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowisk cisa (ok. 3200 szt. z samosiewu i ok. 100 z nasadzeń). Nadleśnictwo Woziwoda.

źródło materiały Tucholskiego Parku Krajobrazowego

 

Cisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską StrugąCisy nad Czerską Strugą