Na zielonym

Dzięcioły 09.06.2020

Drodzy miłośnicy przyrody! Dziś kilka informacji o Leśnych Doboszach

 

Dzięcioły to wyjątkowa rodzina ptaków, posiadają one niezwykłe zdolności i przystosowania. Przypisuje się im rolę skrzydlatych inżynierów  i miano lekarzy drzew .

Przedstawiamy Wam kilka informacji w pigułce dotyczących tych ptaków:

  • dzięcioły są najbardziej znanymi dziuplakami,
  • w Polsce występuje 10 gatunków dzięciołów,
  • największym krajowym dzięciołem jest dzięcioł czarny: rozpiętość jego skrzydeł to 72-80 cm,
  • miano najmniejszego z dzięciołów przypisuje się dzięciołkowi: rozpiętość jego skrzydeł to 27-30 cm,
  • najrzadszym wśród dzięciołów jest dzięcioł trójpalczasty, którego spotkać można szczególnie w drzewostanach świerkowych,
  • jako najbardziej nietypowego z rodziny dzięciołowatych uznaje się krętogłowa. Nazwa tego ptaka pochodzi od osobliwego zwyczaju wykonywania w zagrożeniu wężowych ruchów głową i szyją, które maja odstraszyć intruza,
  • najpospolitszym z krajowych dzięciołów jest dzięcioł duży,
  • dzięcioły na tle innych ptaków wyróżniają się mocnym dziobem i długim językiem,

Więcej informacji na temat tych niezwykłych ptaków znajdziecie:
– w artykule pt. ,,Leśni dobosze’’ – Echa leśne str. 16-19, – https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/echa_lesne_2015_03

– pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8K_S_pHcVUY

oraz zamieszczonej niżej infografice