Na zielonym

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 08.05.2020

Dziś w ramach wirtualnej wycieczki odwiedzamy Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu. Jest to urokliwe miejsce, gdzie stykają się i przeplatają różne światy i krajobrazy. Znajdziemy tu pagórkowate wydmy, częściowo porośnięte lasami,  obniżenia terenu, liczne zbiorniki i cieki wodne, łąki, bagna i torfowiska oraz pastwiska i pola uprawne

 

GWPK położony jest na południu województwa kujawsko-pomorskiego, a częściowo także w województwie mazowieckim. Utworzony został jako szósty park krajobrazowy w Polsce i jest najstarszy w naszym województwie. Powstał 5 kwietnia 1979 roku – to oznacza, że w tym roku nasz staruszek skończył 41 lat!

Powierzchnia parku wraz z otuliną to 53 145 ha, z czego 63% porastają lasy. Znajdujące się tu 43 jeziora stwarzają doskonałe warunki do życia rozmaitych stworzeń, wśród których wyjątkowo liczną grupę stanowią ptaki

W celu ochrony najcenniejszych siedlisk i gatunków, na terenie GWPK utworzono 14 rezerwatów przyrody, 5 obszarów Natura 2000, prawie 120 pomników przyrody, a także liczne ostoje zwierząt i użytki ekologiczne.

Nie można zapominać o walorach historycznych parku, na które składają się zabytkowe chaty i zagrody, pałace, kościoły, przydrożne kapliczki, miejsca pamięci narodowej, czy cmentarze. Do zwiedzania GWPK zachęcają liczne szlaki turystyczne, zarówno piesze, jak i rowerowe (w tym ogólnoeuropejski szlak rowerowy EuroVelo)

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą: „Na tropie przygody Mój Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy”
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/…/Gostyninsko-Wloclawski_…
oraz do odwiedzenia profilu GWPK: https://www.facebook.com/gwpkkowal/

#Lubiętubyćnazielonym
#poznajemyparki
#kujawskopomorskie

Fot.

2 Mirosław Matus

3,4 Piotr Twardowski

5,6 Leszek Urbankiewicz

7,8 Patrycja Modrzejewska

 

Gostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy