Na zielonym

Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy położony jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, jednak swoim zasięgiem wkracza również na teren województwa pomorskiego. Jest esencją kompleksu leśnego Bory Tucholskie. Został on powołany na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w 1985 roku. Powierzchnia Tucholskiego Parku Krajobrazowego wynosi 36 660 ha, a powierzchnia otuliny to, 15 946 ha. Na terenie Parku znajduje się 8 rezerwatów przyrody oraz 2 obszary Natury 2000 1 objęty dyrektywą siedliskową, 1 objęty dyrektywą ptasią.a także 121 pomników przyrody Cały obszar Tucholskiego Parku Krajobrazowego wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie wpisanego na listę rezerwatów biosfery UNESCO.

W dzisiejszym wpisie omówię hydrologię (stosunki wodne) w Tucholskim Parku Krajobrazowym
Osią wodną TPK jest tworząca liczne zakola (meandry) rzeka Brda wraz ze swoimi licznymi dopływami. Do najważniejszych należą Czerska Struga, Bielska Struga, Stążka. Ciekawostką jest fakt, że na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego znajduje się aż 56 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Zajmują one łącznie 1 461,1 ha, co stanowi 2,76% powierzchni całego terenu. Większość z nich to małe jeziora wytopiskowe powstałe wskutek stopienia brył martwego lodu. Największe ich skupiska znajdują się na południe od Czerska, wzdłuż Brdy na północ od Tucholi oraz na południowym skraju TPK. Znacznie mniej jest jezior rynnowych o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, a nawet 100 ha. Taką powierzchnię mają np.: Jezioro Okonińskie, Jezioro Wielkie Cekcyńskie, Jezioro Śpierewnik czy Jezioro Stobno. Osobną ciekawostką jest zbudowany w XIX wieku Wielki Kanał Brdy, Który miał na celu nawadnianie czerskich łąk. W miejscach skrzyżowania cieków wodnych powstały 3 akwedukty, największy z nich w miejscowości Fojutowo jest największym akweduktem w Polsce. Dołem płynie Czerska Struga, górą płynie natomiast Wielki Kanał Brdy

Źródła: Strona Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Praca magisterska Krzysztof Bujny „Bariery i szanse rozwoju agroturystyki w Powiecie Tucholskim. Diagnoza Stanu – Analiza Rozwoju” Toruń 2000
Konsultacja naukowa dr Adam Stefan Krupa

 

Tucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park KrajobrazowyTucholski Park Krajobrazowy