Na zielonym

Rezerwat Jezioro Ciche

Rezerwat Jezioro Ciche 06.08.2020 WPK

Jest takie miejsce na ziemi w którym cisza przetykana śpiewem ptaków odnajduje się w jego nazwie – REZERWAT JEZIORO CICHE

 

POŁOŻENIE: Rezerwat Jezioro Ciche położony jest na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie (czerwony szlak turystyczny). Rezerwat obejmuje Jezioro Ciche i jego otoczenie oraz mniejsze jezioro Żabianek

POWIERZCHNIA REZERWATU: 37,96ha (w tym 1,68 strefa ścisła)

ROK UTWORZENIA: 1994

TYP REZERWATU: torfowiskowy, ścisły i częściowy

CEL OCHRONY:  zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych malowniczo położonych śródleśnych jezior wraz z ich otoczeniem i unikalną w tej części Borów tucholskich roślinnością wodną i torfowiskową. Na szczególną uwagę zasługuje zespół lilii wodnych pokrywających niemal całą powierzchnię zbiornika. Niezwykle cennymi elementami rezerwatu są rzadkie i chronione rośliny, wśród nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz charakterystyczne dla obszarów bagiennych żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna.

Ciekawym jest fakt, że zbiornik Jezioro Ciche powstał na skutek działań antropogenicznych. Utworzenie Zalewu Żurskiego spowodowało podniesienie poziomu wody i w miejscu dawnej podmokłej łąki powstał zbiornik wodny. Jezioro Żabianek natomiast istniało przed pojawieniem się Elektrowni w Żurze , ale na skutek podniesienia zwierciadła wód gruntowych zwiększyło swoją powierzchnię o ok 30%.

 

Rezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro CicheRezerwat Jezioro Ciche