Na zielonym

Rezerwat Przyrody Szumny Zdrój

Rezerwat Przyrody Szumny Zdrój 12.08.2020 GLPK

Wyruszamy dziś na wędrówkę do jednego z najpiękniejszych miejsc Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – leśnego rezerwatu przyrody Szumny Zdrój.

 

Wszystkie szmery,

Wszystkie traw kołysania,

Wszystkie ptaków i cieniów ptasich przelatywania,

Wszystkie trzcin, wszystkie sitowia rozmowy,

Wszystkie drżenia liści topolowych… (K.I. Gałczyński)

 

Zaliczyć można go do jednego z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych w regionie. Obejmuje 37,04 ha. Rezerwat został utworzony dla ochrony zbiorowisk leśnych w terenie i w otoczeniu niszy źródliskowej. Powstał w 1958 roku. Położony jest nad brzegiem jeziora Młyńskiego.

 

Rezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny ZdrójRezerwat Przyrody Szumny Zdrój