Sprawy społeczne

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2016 na wykonanie zadań publicznych pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

 

 

Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia do dnia 5 lutego 2016 r.
(data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia,
ul. Skłodowskiej-Curie 73,Toruń)