Sprawy społeczne

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W poniedziałek 22 lutego 2016 r. rozpoczyna się kolejny, już szesnasty, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W okresie 22 – 27 lutego 2016 r. w różnych instytucjach udzielana będzie darmowa pomoc osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstwa.

 

Od wielu lat w tę akcję włącza się również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który w ramach działań prowadzonych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy udziela w tym czasie porad prawnych i psychologicznych ofiarom przestępstw.

 

Terminy i miejsca udzielania pomocy w ramach działań Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy prezentujemy w załączonej tabeli.

 

Pomoc można uzyskać również w siedzibie Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód i Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.

 

Informacje o miejscach udzielania pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem dostępne są również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8000,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

luty 2016