Sprawy społeczne

uczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
uczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Szkolenia na rzecz rodziny rozpoczęte

W ostatnim dniu lutego 2016 r. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zainaugurował kolejny rok szkoleniowy. Pierwsze zajęcia odbyli Policjanci z Torunia i powiatu toruńskiego.

 

 

Przeprowadzone w dniu 29 lutego br. seminarium było kontynuacją zaplanowanego na lat 2015-2017 cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które mają objąć funkcjonariuszy ze wszystkich powiatów naszego województwa. W szkoleniu pod tytułem „Rola funkcjonariuszy Policji
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” uczestniczyli Policjanci o różnym stażu służby (między 2 a 19 lat), z różnych komórek organizacyjnych i zakresów działania w Policji. Stworzyło to, w połączeniu z praktycznym doświadczeniem trenerów prowadzących szkolenie, doskonałą płaszczyznę do dyskusji, wymiany spostrzeżeń i wzbogacenia warsztatu pracy „stróży prawa” na co dzień stykającymi się z problemem przemocy w rodzinie.

 

Kolejne szkolenie odbędzie się 10 marca 2016 r. w Chełmnie, a następne w Grudziądzu, Radziejowie, Inowrocławiu i Mogilnie.

 

Relacje z ubiegłorocznych szkoleń dostępne są na stronie: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/sprawy-spoleczne/28076-czerwcowe-szkolenia-dla-policjantow

 

 

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

marzec 2016

uczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocyprezentacja w czasie szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocyuczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocyuczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocyuczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocywręczanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, 29.02.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy