Sprawy społeczne

Stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w czasie Krajowych Dni Pola w Minikowie, 19 czerwca 2021r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w czasie Krajowych Dni Pola w Minikowie, 19 czerwca 2021r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Wsparcie Rodziny na Krajowych Dniach Pola

W dniach 19-20 czerwca 2021 r. odbyły się w Minikowie, w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. Targi te mają swoją długoletnią tradycję i są od lat zaliczane do jednych z ważniejszych wystaw rolniczych w Polsce. Podczas targów, na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego, przygotowanym przez Departament Rolnictwa i Geodezji oraz Departament Spraw Społecznych dystrybuowano materiały informacyjne.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy działające w strukturze Departamentu Spraw Społecznych przygotowało plakaty, ulotki, wizytówki o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy oraz informujące o działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

 

Uczestnicy Targów mieli możliwość zapoznania się z materiałami informacyjno-promocyjnymi,  a także bezpośredniej rozmowy z pracownikami Biura zajmującymi się tą problematyką.

 

Wydarzenie to zainaugurowało kampanię informacyjną, dedykowaną środowiskom wiejskim, mającą na celu wzrost społecznej świadomości istnienia zjawiska przemocy, jej rodzajów oraz  możliwości i sposobów udzielenia wsparcia osób jej doznających.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

czerwiec 2021

 

Stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w czasie Krajowych Dni Pola w Minikowie, 19 czerwca 2021r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyStoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w czasie Krajowych Dni Pola w Minikowie, 19 czerwca 2021r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy