Sprawy społeczne

Grafika - Tata to mistrz świata! - 23 czerwca: Światowy Dzień Ojca!

Tata to mistrz świata!

„Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli” – to przesłanie kierujemy do obecnych i przyszłych ojców, aby uświadomić im, jak ważną rolę pełnią w wychowaniu potomstwa.

 

Według K. Canfielda istnieje 7 sekretów efektywnego ojcostwa to:

  1. zaangażowanie,
  2. znajomość dziecka,
  3. konsekwencja i stabilność,
  4. szacunek i miłość dla matki,
  5. zaspokojenie potrzeb i ochrona,
  6. aktywne słuchanie,
  7. wyposażenie duchowe.

 

Rolą taty jest dawanie dziecku poczucia bezpieczeństwa, siły, pewności siebie, odwagi i mądrości życiowej, która ułatwi w przyszłości pokonywanie rozlicznych trudności życiowych. To głównie tata poprzez aktywne zabawy, przekazywanie wiedzy czy zachętę do działania umożliwia dziecku dostęp do otaczającego go świata. Ponadto dla dzisiejszych ojców niezwykle ważna jest emocjonalna bliskość z dzieckiem, a bycie pełnoetatowym, zaangażowanym tatą pozytywnie wpływa na samopoczucie mężczyzn i rozładowuje stres związany z pracą.

 

Młodzi czy doświadczeni ojcowie czy też przygotowujący się do tej roli, są zgodni że: bycie ojcem to stała obecność w codziennym życiu dziecka, budowanie wraz z nim tej codzienności, wzajemne wspieranie się obydwojga rodziców, uczestnictwo w żmudnym ale dającym jednocześnie ogromną satysfakcję  procesie wychowawczym.

 

Nie jest łatwo dzisiaj być ojcem i nie są to tylko przeszkody związane z obowiązkami zawodowymi. W centrum polityki społecznej znajduje się rodzina, a pierwszorzędne miejsce muszą zajmować na równi macierzyństwo i ojcostwo. W procesie wychowania niezastąpiona jest rola dwojga rodziców. Brak ojca w rodzinie wiąże się z poważnymi trudnościami życiowymi dla dzieci.

 

Pamiętaj: 23 czerwca: Światowy Dzień Ojca!

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
czerwiec 2021 rok