Sprawy społeczne

Prezentacja

Podsumowanie cyklu szkoleń pn.: „Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany”

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zakończył cykl szkoleń dla pracowników socjalnych pn.: „Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów mających na celu przygotowanie do rzetelnego i kompleksowego przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Ze względu na kryzys epidemiczny nadal nie mogliśmy spotkać się w znanej i praktykowanej formule osobistego kontaktu. Stąd tegoroczna edycja szkoleń miała wymiar online, przed komputerami uczestnicy spotkali się 27 maja, 9 i 16 czerwca.

 

Realizatorem szkolenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a warsztaty prowadziła Pani Barbara Matysik – socjolog, praktyk i dydaktyk pomocy społecznej, ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Kontakt z  prowadzącą szkolenie był możliwy za pośrednictwem live czatu, z czego uczestnicy chętnie korzystali. W trzech edycjach szkoleń wzięło udział 151 osób z 41 ośrodków z całego regionu.

 

Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia, szczególnie postawa i kompetencje trenera, znajomość przedstawianego tematu, umiejętność przekazywania wiedzy, o czym świadczą oceny z przeprowadzonych ankiet:

 

„szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Prowadząca wykazała się wysoką umiejętnością przekazania wiedzy w formie zrozumiałej dla uczestników szkoleń”,

„z prowadzącą p. Matysik mogłabym uczestniczyć w każdym szkoleniu!…”.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych,

czerwiec 2021 rok

 

PrezentacjaPrezentacjaPrezentacja