Sprawy społeczne

Grafika - Podróże małe i duże - Natura naszym drugim domem.

Podróże małe i duże

Żadna zabawka nie zastąpi wspólnie spędzonego czasu. Aktywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną, to najlepszy sposób za zacieśnianie rodzinnych więzi i oderwanie się od codzienności. To co najlepiej wspominamy to wspólny czas, który spędzamy w najbliższym gronie.

 

Rodzinna wycieczka, mniej lub bardziej zorganizowana i zaplanowana, uczy. Wycieczki skłaniają do ponownego poznania członków rodziny w warunkach innych niż domowe. Dziecko przy okazji ma szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności ucząc się od rodziców oraz innych osób. Wycieczka kształtuje orientację w otaczającej rzeczywistości, a także dobre nawyki, dotyczące np. zachowań turystycznych czy społecznych.

 

Dzieci spędzając czas na świeżym powietrzu z rodzicami chętniej się otwierają, częściej mówią o swoich odczuciach, łatwiej wchodzą w relacje. Dodatkowo chętniej przyjmują wyzwania. Poza tym taki spacer dotlenia organizm i sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi. To zasługa również słońca i powstającej dzięki niemu witaminie D3J.

 

Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na rozwój ich organizmu, a połączone z ruchem pozwala na prawidłowe rozładowanie nagromadzonej energii. Jest świetnym zabezpieczeniem przed domowymi wybuchami negatywnych emocji.

 

Czas spędzony z rodziną zbliża do siebie poszczególnych jej członków, buduje silną więź dorosłego z dzieckiem oraz kreuje wspólne wspomnienia. Ponadto ma działanie terapeutyczne – rozluźnia, pozwala doznać radości ze wspólnego przeżywania i uczy rozmawiać. Wspólne spędzanie czasu integruje i powoduje, że rodzina czuje się wspólnotą, która połączonymi siłami może osiągnąć coś twórczego i produktywnego.

 

Jakie są Twoje pomysły na wspólnie spędzony czas?
Jak spędzasz czas z rodziną?

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
lipiec 2021 rok