Sprawy społeczne

Grafika - Wsparcie na starcie! Wspólny trud - wspólny sukces

Wsparcie na starcie!

Wsparcie ze strony rodziców w rozwijaniu kreatywności i ciekawości u dzieci jest nieocenione.

 

To właśnie początek jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka i dobry start przekłada się na całe jego życie. Oczywiście, zawsze coś może pójść nie tak, nie wszystko udaje się od razu, ale kiedy obok jest koś kto mądrze wspiera i pomaga, to jest zdecydowanie łatwiej.

 

Okazywanie zainteresowania przez członków rodziny tym, czym dziecko się w danym okresie życia pasjonuje, sprzyja wzmacnianiu jego działań. Obecność – wraz z dziadkami i innymi członkami rodziny – na koncertach w szkole muzycznej, na meczach, zawodach, konkursach, a także angażowanie się w organizację imprez, podczas których dziecko będzie występowało jest ogromnym wsparciem dla budowania więzi w rodzinie. Wzmacnia to poczucie, że różne aktywności młodego człowieka są pozytywnie odbierane przez rodziców i bliskich oraz są ważne nie tylko dla dziecka, ale dla całej rodziny. Towarzyszenie dziecku – pomaga także w momentach kryzysu, gdy przychodzą chwile zwątpienia albo wysiłek wkładany w pogodzenie wszystkich obowiązków i zainteresowań jest zbyt wielki. A wiadomo, że wsparcie rodziców pomoże dziecku stawić czoła trudnościom i wyjść zwycięsko z każdej trudnej sytuacji.

 

Wspieranie zainteresowań wywiera pozytywny wpływ na fizyczny i intelektualny rozwój dziecka, uczy samodyscypliny, poprawia pamięć i koncentrację, a przede wszystkim pomaga zwiększyć jego poczucie własnej wartości.

 

Pamiętajmy, że ci których wspierano najprawdopodobniej sami też będą potrafili i chcieli wspierać innych. Ta sztafeta jest niezbędna do budowania naszej tożsamości i zakorzenienia.

 

Zadbajmy o to, by nasze dzieci mogły odkrywać swoje pasje – pasje kształcą u dzieci wartościowe cechy, które później przydają się w dorosłym życiu, takie jak np. zdyscyplinowanie, zorganizowanie oraz odwaga.

 

Warto pielęgnować pasje dziecka. Rodzina, bliscy mogą w tym pomóc!

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
sierpień 2021 rok