Sprawy społeczne

fot. Biuro Wsparcia Rodziny Przeciwdziałania Przemocy

Profesjonaliści 2021.

Zapraszamy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie pt. „Profesjonaliści”.

 

Tym razem proponujemy Państwu szkolenie podstawowe – „Profesjonaliści 1” oraz szkolenie rozszerzone – „Profesjonaliści 2”. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować oba szkolenia
w formie hybrydowej, tj. część stacjonarna (3 dni szkoleniowe, 24 godz. dydaktyczne zajęć)
+ część zdalna (dwie sesje online synchronicznie). Gdyby jednak wprowadzono bardziej rygorystyczne obostrzenia – wspomniane szkolenia odbędą się całkowicie zdalnie. Poniższa tabela prezentuje terminy i formę zajęć planowanych szkoleń

 

szkolenie w formule hybrydowej

szkolenie w formule online synchronicznie na platformie ZOOM

liczba godzin dydaktycznych

Wariant A, „Profesjonaliści-1”

 

28-30 września 2021 częśc stacjonarna (Włocławek, Pałac Bursztynowy, Ul. Okrężna 21)

5 listopada 2021 część zdalna synchronicznie (na platformie ZOOM)

8 listopada 2021 część zdalna synchronicznie (na platformie ZOOM)

Wariant A, „Profesjonaliści-1”

 

27-30 września 2021

 

5 listopada 2021 

 

8 listopada 2021

 

24 godz.

 

4 godz.

 

6 godz.

Wariant B, „Profesjonaliści-2”

 

3-5 listopada 2021 częśc stacjonarna (Bydgoszcz, Focus Premium Pod Orłem,
ul. Gdańska 14)

30 września 2021 część zdalna synchronicznie (na platformie ZOOM)

8 listopada 2021 część zdalna synchronicznie (na platformie ZOOM)

Wariant B, „Profesjonaliści-2”

 

3-5 listopada 2021

 

  30 września 2021

 

 8 listopada 2021

 

24 godz.

 

6 godz.

 

6 godz.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleń:

oraz do zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu na załączonej Karcie Zgłoszenia.

W razie dodatkowych pytań, odpowiedzi udzielą Państwu pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy – pod numerem telefonu: 56/ 652 18 13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl.

 

W najbliższym czasie odbędzie się również szkolenie dla przyszłych trenerów programu „Bez przemocy”. Zapraszamy do udziału w tym szkoleniu, o którym bliższe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/jesien-rozpoczniemy-szkoleniem-dla-realizatorow-programu-korekcyjno-edukacyjnego—-bez-przemocy—,322,l1.html.

 

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

sierpień 2021