Sprawy społeczne

fot.: Strona pixabay-darmowa licencja
fot.: Strona pixabay-darmowa licencja

Jesień rozpoczynamy szkoleniem dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego ,,Bez przemocy”

Informujemy, iż został ustalony termin szkolenia dla przyszłych trenerów programu ,,Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-10 września 2021 r., w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich chętnych, spełniających poniższe kryteria:

  • realizowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • zgłoszenie pary trenerskiej (kobieta + mężczyzna),
  • doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy przez co najmniej 3 lata,
  • odbycie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych,
  • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator zapewnia wyżywienie (obiad, serwis kawowy), materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz do przesłania scanu wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA na adres: a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod nr telefonu 56/621 25 20.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

lipiec 2021