Sprawy społeczne

V Toruńskie Sympozjum poświęconego Alternatywnym Ruchom Religijnym, fot. Miłosz Puchalski
V Toruńskie Sympozjum poświęconego Alternatywnym Ruchom Religijnym, fot. Miłosz Puchalski

VII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

Urząd Marszałkowski wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje zadanie „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Jednym z działań w ramach tego projektu jest organizacja konferencji poświęconej ww. zagadnieniom. W br. będzie to  VII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym, pt. Dialog z Islamem?. Do tej pory konferencje skupiały się na wpływie alternatywnych ruchów religijnych na życie mieszkańców, jednak tym razem w centrum zainteresowania dyskusji będzie inna religia. Kilkanaście referatów przedstawionych przez uznanych specjalistów pozwoli przybliżyć dosyć skomplikowane relacje występujące pomiędzy wyznawcami dwóch największych religii świata. Przewidziana jest również ogólna debata oraz dysputy dotyczące wspomnianego zagadnienia.

 

Konferencja zostanie zorganizowana w dniach 2-3 grudnia 2015 roku w Toruniu, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II,  Pl. S. Frelichowskiego 1.  Organizatorzy to Urząd Marszałkowski w Toruniu, muzułmańska  turecka  Fundacja  Dunaj  Instytut  Dialogu  z Polski oraz Fundacja Tevere z Rzymu, a także Wydział Teologii UMK.

 

Do pobrania:

program sympozjum

plakat sympozjum

Opracowanie:
Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

listopad 2015