Sprawy społeczne

uczestnicy szkolenia superwizyjnego, 19 listopada 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Uczestnicy szkolenia superwizyjnego, 19 listopada 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Tydzień Życzliwości Społecznej

Tydzień Życzliwości Społecznej to akcja Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prowadzona w dniach 17 – 24 listopada 2015 r.

 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzebę dobrych relacji pomiędzy ludźmi oraz w społeczeństwie lokalnym – pomiędzy różnymi grupami funkcjonującymi w ramach większych czy mniejszych społeczności.

 

Właśnie na budowanie dobrych relacji, dokonywanie wyborów właściwych między dobrem a złem, stosunku do spotkanych w czasie drogi postaci zwraca uwagę spektakl „Złoto i liście”, z którym 17 listopada 2015 r. wyruszył w tournée po województwie Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny. Przedstawienie/musical skierowane do dzieci, młodzieży i całych rodzin poprzedzone jest krótkim slownym wystąpieniem jednej z postaci wprowadzających młodego widza w świat wartości i relacji międzyludzkich. Więcej o tym przedsięwzięciu.

 

W założenia akcji wpisuje się również konferencja pt. „Wychowanie asertywne – profilaktyka przemocy w rodzinie i dla rodziny”, w czasie której w szczególny sposób pochylono się nad wychowaniem dzieci i młodzieży i budowaniem pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi, nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami. Konferencja, o której można przeczytać też tutaj, zakończyła się szkoleniem superwizyjnym dla osób, które na co dzień stają w obliczu trudności wychowawczych czy toksycznych relacji między dziećmi a dorosłymi. Nieprzypadkowo, spotkanie odbyło się 19 listopada br. w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Z tej również okazji Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zorganizował dyżur eksperta z Biura Rzecznika Praw Dziecka w dniu 20 listopada 2015 r..

 

W kolejnym dniu akcji – 20 listopada 2015 r. uwaga skierowana została na seniorów. W tym bowiem dniu zorganizowano konferencję pt. „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, w ramach której przedstawiono zarówno działania administracji (rządowej i samorządowej) prowadzone na rzecz ludzi, jak i różne inicjatywy lokalne służące szczęśliwemu życiu osób starszych. Relacja z konferencji i jej program.

 

Zwieńczeniem Tygodnia Życzliwości Społecznej jest gala „Stalowego Anioła” – Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, która odbędzie się 24 listopada 2015 r. „Stalowy Anioł” to wyróżnienie dla osób i zespołów, które z oddaniem i życzliwością realizują różnorakie zadania w obszarze pomocy społecznej. Laureaci nagrody, która zostanie wręczona już po raz dziewiąty, w sposób nieszablonowy, angażując często różne środowiska, realizują swoją misję w wielu dziedzinach pomocy społecznej, takich jak:

  • tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem
    i rodziną;
  • wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie;
  • aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
  • wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
  • wspieranie i upowszechnianie wolontariatu;
  • promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej;
  • inspirowanie projektowania oraz organizowania partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej np.: z organizacjami pozarządowymi;
  • zaangażowanie w pracę na rzecz innych oraz bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym.

 

W czasie wtorkowej gali Stalowego Anioła otrzyma 9 osób i 1 zespół.

 

Warto wspomnieć, że trwa ciągle kampania „Przemoc rujnuje. Miłość buduje”, uwrażliwiająca społeczność naszego województwa na zjawisko przemocy wobec dzieci i wskazująca zasady budowania dobrego kontaktu między dziećmi i dorosłymi.

Ruszyła również kampania Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć”, w której także propaguje się relacje oparte na wzajemnym szacunku, a nie na przemocy.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

listopad 2015

 

Uczestnicy szkolenia superwizyjnego, 19 listopada 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyPrezentacja w czasie szkolenia superwizyjnego, 19 listopada 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy