Sprawy społeczne

Uczestnicy szkolenia dla trenerów programu Bez przemocy, listopad 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Uczestnicy szkolenia dla trenerów programu Bez przemocy, listopad 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne na sprawców przemocy w rodzinie.

Jednym z elementów eliminowania przemocy domowej jest praca ze sprawca tej przemocy – realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych służących zmianie zachowań i postawy osoby stosującej przemoc wobec swoich bliskich.

 

Aby zwiększyć możliwość realizowania tych oddziaływań niezbędna jest wykształcona kadra, przygotowana do realizacji konkretnych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Przygotowanie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z zadań samorządów wojewódzkich. Wypełniając ten obowiązek, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia przeszkolił kolejna grupę trenerów programu „Bez przemocy”. Po zakończeniu szkolenia trwającego od 2 do 6 listopada 2015 r., grono osób uprawnionych do realizacji ww. programu powiększyło się o kolejne 11 osób. Tym samym w naszym województwie mamy już 37 specjalistów, którzy mogą prowadzić oddziaływania zgodnie z programem „Bez przemocy”.

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem
z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty.

 

 Opracowanie:  Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, listopad 2015

Uczestnicy szkolenia dla trenerów programu Bez przemocy, listopad 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia dla trenerów programu Bez przemocy, listopad 2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy