Uzależnienia

Warsztaty w ramach programu „Sztuka Wyboru”
Warsztaty w ramach programu „Sztuka Wyboru”

Warsztaty w ramach programu „Sztuka Wyboru”

„Sztuka Wyboru” to program poruszający temat zagrożeń i problemów, z jakimi spotykają  się młodzi ludzie. Realizowany jest od 2011 roku we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Fundacji Tumult. Jego celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży i dotarcie do niej z przekazem profilaktycznym poprzez sztukę.

W ramach X edycji programu „Sztuka Wyboru” w dniach 13-15 września 2023 r.  odbyły się warsztaty graficzne z zakresu projektowania i tworzenia plakatu, wzbogacone warsztatami profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

 

W warsztatach uczestniczyli pedagodzy/plastycy oraz ich uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Bydgoszczy, Chełmna Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Łochowa, Rypina i Torunia. Warsztaty odbyły się w salach Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Podczas pierwszego dnia szkolenia nauczyciele uczestniczyli w warsztacie pn. „Dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki psychoaktywne? Postępowanie specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków o działaniu psychoaktywnym”, prowadzonym przez Justynę Fiałkowską – certyfikowaną specjalistka psychoterapii uzależnień, pedagoga, i psychoterapeutkę. Podczas warsztatu omówiono m.in. czynniki sprzyjające i czynniki chroniące sięganiu po substancje psychoaktywne, sygnały wskazujące na zażywanie substancji oraz jak reagować i gdzie szukać pomocy, gdy pojawi się problem. W dalszej części zajęcia typowo artystyczne z zakresu projektowania plakatów poprowadzili  Maja Wolna oraz Konrad Gelert. W tej części warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami i technikami projektowania współczesnego plakatu oraz mieli okazję wypróbować swoje umiejętności, tworząc własne projekty pod czujnym okiem prowadzących. Drugi dzień to głównie praca nad samymi plakatami, od etapu koncepcyjnego po wybór techniki i finalne wdrożenie pomysłu na papier. W dniu 15 września 2023 r. w warsztacie pn. „Moc świadomości” wzięli udział uczniowie, którzy  prowadzeni przez nauczycieli oraz Maję Wolną i Konrada Gelerta tworzyli własne projekty o tematyce profilaktycznej. Warsztaty zakończyły się wspólnym omówieniem wykonanych prac.

 

Celem głównym warsztatów było włączenie się pedagogów w program „Sztuka Wyboru” w ramach własnej działalności dydaktycznej, wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie reagowania na problemy i zachowania ryzykowne uczniów oraz zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w konkursie „Plakat! Akcja! Reakcja!” na plakat profilaktyczny przeciwdziałający problemom związanym z uzależnieniami.

 

Więcej o warsztatach i konkursie.

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
wrzesień  2023 rok