Uzależnienia

Kadr z programu "Mocne wsparcie" w TVP Bydgoszcz, 12 września 2023 r.
Program „Mocne wsparcie” w TVP Bydgoszcz, 12 września 2023 r.

O Alkoholowym Zespole Płodowym w programie „Mocne wsparcie”

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zaburzenia rozwoju występujące u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Najcięższym zaburzeniem z grupy FASD jest FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy.

Trudnościom, z jakimi borykają się dzieci i dorośli z FAS /FASD i ich opiekunowie oraz rodzajom oferowanej im pomocy poświęcony był program „Mocne wsparcie” wyemitowany 12 września 2023 r. w TVP Bydgoszcz.

 

Ekspertkami zaproszonymi do studia były Katarzyna Kałamajska-Liszcz – Prezes Fundacji Doktora Liszcza, członek Rady ds. Profilaktyki i Terapii FASD przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, prywatnie – matka adopcyjna (m.in. Kasi- bohaterki reportażu chorującej na FAS) oraz Magdalena Talar z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Bydgoszczy, laureatka Stalowego Anioła, specjalistka pracy socjalnej, pedagog społeczny, trenerka umiejętności psychospołecznych. Pani Katarzyna opowiedziała o deficytach i problemach, z jakimi zmaga się osoba z FASD w dzieciństwie i życiu dorosłym, natomiast pani Magdalena zwróciła uwagę na skalę rozpowszechnienia picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz  potrzebę edukacji i promocji abstynencji w ciąży wśród przyszłych matek.

 

Podczas audycji zaprezentowano dwa reportaże. Bohaterką pierwszego z nich była Katarzyna Liszcz z Torunia – blogerką, youtuberką, redaktorka portalu „Rampa – pokonujemy bariery”, która opowiedziała o trudach codzienności osoby z diagnozą FAS.

 

Drugi reportaż poświęcony był wsparciu i terapii, jaką oferuje toruńska Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych DAJ SZANSĘ

 

Cały materiał jest dostępny na stronie TVP Bydgoszcz

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
wrzesień  2023 rok