Uzależnienia

Konferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Konferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

O FASD na konferencji

W dniu 8 września 2023 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja poświęcona pomocy dzieciom, u których zdiagnozowano FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Wydarzenie było wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundacji „Daj Szansę”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, policji oraz rodziny zastępcze i adopcyjne.

Prelekcję na temat trudności w opiece i wychowaniu dziecka z diagnozą FASD wygłosiła dr Agata Cichoń-Chojnacka – specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, kierująca Gdyńskim Centrum Diagnozy i Terapii FASD, natomiast o wpływie alkoholu na rozwój fizyczny dziecka i jego profil sensoryczny opowiedziała Justyna Malanowska-Mamrot – fizjoterapeutka w Centrum Diagnozy i Terapii FASD Fundacji DAJ SZANSĘ w Toruniu.

Obok upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie dla dziecka fakt spożywania alkoholu przez kobietę będącą w ciąży, uczestnicy otrzymali odpowiedź na szereg pytań m.in.: jak wspierać dziecko z FASD w edukacji? jak wspierać osobę z FASD na różnych etapach jej życia? jakie są potrzeby rozwojowe i terapeutyczne dzieci z FASD?

Konferencję zakończył panel dyskusyjny o metodach pracy oraz doświadczeniach rodzin zastępczych i przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą rodzinie. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami biorącymi udział w panelu oraz uczestnikami konferencji była próbą identyfikacji największych wyzwań, które mogą służyć i pomóc systemowi pomocy dzieciom z FASD.


Konferencja jest jednym z elementów szerszej kampanii organizowanej przez urząd marszałkowski we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. W ramach działań kampanijnych przewidziane są spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych poświęcone profilaktyce FASD oraz spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z FASD w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
wrzesień  2023 rok

Konferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i UzależnieniomKonferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i UzależnieniomKonferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i UzależnieniomKonferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i UzależnieniomKonferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom