Uzależnienia

Szkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole
Szkolenie Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole

Szkolenie dla realizatorów programu „Unplugged”

W czwartek i piątek (19-20 października) w Toruniu odbyło się szkolenie pn. „Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole”, skierowane do nauczycieli i pedagogów z naszego regionu organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zeszłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zdecydowaliśmy o powtórzeniu przedmiotowego szkolenia w roku bieżącym. W ciągu ostatnich 8 lat przeszkoliliśmy łącznie 171 pracowników oświaty.

Celem szkolenia było przygotowanie przyszłych realizatorów do prowadzenia zajęć dla młodzieży zgodnie z programem „Unplugged” oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki, a także możliwość włączenia do Szkolnego Programu Profilaktyki skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży.

 

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu „Unplugged” jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz zmniejszenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

 

Program „Unplugged” jest jednym z najbardziej skutecznych i sprawdzonych programów profilaktyki uniwersalnej w Europie. Został opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów w ramach projektu EU-Dap (European Drug Addiction Prevention Trial) i jest realizowany w ponad 20 krajach. Badania wykazały, że program „Unplugged” zmniejsza ryzyko inicjacji i intensywności używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów.

 

W Polsce program „Unplugged” jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Warsztaty szkoleniowe dla 43 osób pracujących w szkołach z województwa kujawsko-pomorskiego poprowadziły dwie certyfikowane trenerki programu „Unplugged” – p. Barbara Mularz i p. Milena Burdach-Szydłowska.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymali komplety materiałów dydaktycznych do realizacji programu oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
październik 2023 rok