Uzależnienia

Szkolenie - Wczesna interwencja w rodzinie z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych w Bydgoszczy
Szkolenie – Wczesna interwencja w rodzinie z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych w Bydgoszczy

Wspieranie rodzin – podsumowanie 5 edycji szkoleń z wczesnej interwencji w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych

Szkoleniem w Rypinie zakończyliśmy cykl pięciu dwudniowych szkoleń dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych pn. „Wczesna interwencja w rodzinie z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych” organizowanych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem szkolenia było podwyższenie kompetencji i wiedzy w zakresie pracy z rodziną z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 

Szkolenia odbyły się:

  • 22-23 maja 2023 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku (udział wzięli pracownicy socjalni i asystenci rodziny z Aleksandrowa Kujawskiego, Lubania, Lubienia Kujawskiego, Osięcin, Radziejowa oraz Włocławka);
  • 29-30 maja 2023 r. w Toruńskim Stowarzyszeniu Rodzin „Powrót z U” w Toruniu  (obecni byli pracownicy socjalni i asystenci rodziny z Brzozia, Dąbrowy Chełmińskiej, Golubia Dobrzynia,  Inowrocławia, Kamienia Krajeńskiego, Lubicza, Rogowa, Torunia oraz Wąbrzeźna);
  • 12-13 czerwca 2023 r. w Marina Grudziądz w Grudziądzu (w spotkaniu wzięli udział pracownicy socjalni i asystenci rodziny z Chełmna, Grudziądza, Jeżewa, Lisewa, Łasina, Osie, Papowa Biskupiego oraz Świecia);
  • 25-26 września 2023 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy (obecni byli pracownicy socjalni i asystenci rodziny z Bydgoszczy,  Dąbrowy Chełmińskiej, Inowrocławia, Kamienia Krajeńskiego oraz Wąbrzeźna);
  • 9-10 października 2023 r. w Rypińskim Centrum Sportu (w przedsięwzięciu wzięli udział pracownicy socjalni i asystenci rodziny z Brodnicy, Brzozie, Golubia Dobrzynia, Radomina, Rypina oraz Zbójna).

 

Program szkolenia był stały dla wszystkich miejscowości, a zajęcia były realizowane w formie warsztatowej oraz wykładowej z wykorzystaniem dyskusji. W pięciu edycjach szkoleń wzięło udział 117 osób z całego regionu.

 

Realizatorami szkolenia była osoby pracujące na co dzień w Toruńskim Stowarzyszeniu Rodzin „Powrót z U” w Toruniu specjalizujące się w pracy z młodzieżą, osobami współuzależnionymi oraz rodzinami z problemem uzależnień.

Uczestnicy szkoleń w ankietach ewaluacyjnych, nie tylko bardzo wysoko ocenili przygotowanie merytoryczne wykładowców ale również przydatność tematyki dla praktyki zawodowej –  uzyskali wiedzę na temat uzależnień i współuzależnienia oraz dostępnych form pomocy. Ważnym elementem szkolenia było wysłuchanie zaproszonych współuzależnionych rodziców, którzy podzieli się swoimi historiami zmagając się z chorobą uzależnionego dziecka.

 

Jesteśmy przekonani, że przedmiotowe szkolenie pozwoliło wzmocnić profesjonalizm i kompetencje zawodowe uczestników, co przełoży się na jakość obsługi klientów ośrodków pomocy społecznej w naszym regionie.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
październik 2023 rok