Uzależnienia

Logotyp programu profilaktycznego „Unplugged”

Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego Unplugged

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie skutecznego programu profilaktycznego „Unplugged”, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

 

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w szkole.

 

Do udziału w projekcie organizator zaprasza pięcioosobowe zespoły nauczycieli (pedagogów, psychologów) zatrudnionych w szkole.

 

W szkoleniach, mogą wziąć udział trzy lub cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

 

Szkolenie w roku 2023 zostało zaplanowane dla województwa kujawsko-pomorskiego w terminie 14-15.04.2023 r.

 

Szkołom, które zgłoszą się do udziału w projekcie organizatorzy zapewniają :

  • możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej,
  • wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged.

 

Informacje na temat programu „Unplugged” możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

 

Więcej informacji na temat projektu „Bądź Unplugged” znajdziecie Państwo na stronie internetowej poświęconej projektowi: https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/ Na stronie znajdziecie Państwo również formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.

 

Informacje na temat rekrutacji do szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 665 295 297.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu.

 

Opracowanie:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Marzec 2023 rok