Uzależnienia

Konferencja „Narkotykom i dopalaczom stop”, fot. kujawy.media.pl
Konferencja „Narkotykom i dopalaczom stop”, fot. kujawy.media.pl

STOP narkotykom i dopalaczom

Każda szkoła w Polsce ma ustawowy obowiązek, obok nauczania czy wychowania także realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego powiatu włocławskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włocławku oraz Gminą Baruchowo zorganizował w dniu 8 listopada w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu konferencję „Narkotykom i dopalaczom stop”.

 

Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Podczas spotkania omówiono aspekty prawne i praktyczne dotyczące narkotyków, przedstawiono potrzeby nastolatka we współczesnym świecie oraz poruszono kwestie dotyczące roli rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Tematyka konferencji i przedstawiona wiedza umożliwiła uczestnikom rozpoznanie objawów świadczących o używaniu środków odurzających przez młodzież oraz pokazała możliwości postepowania w takich przypadkach.

 

Więcej informacji o konferencji można przeczytać na stronie Zdziwisz się, jak się dowiesz, co oznacza „mama” i „tata”. Konferencja w PCKZiU Chodczu – Narkotykom i dopalaczom stop (kujawy.media.pl).

 

Opracowanie:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

 

Listopad 2022 rok