Uzależnienia

Kadr z materiału filmowego Mocne wsparcie 25.10.2022

Mocne wsparcie o uzależnieniach behawioralnych

Hasło uzależnienia kojarzy się przede wszystkim z alkoholem bądź substancjami psychoaktywnymi, tymczasem coraz częściej występującą grupą są uzależnienia behawioralne, czyli nałogowe wykonywanie jakiejś czynności.

 

Powszechny dostęp  dzieci i młodzieży do nowych technologii i ich nadużywanie może szybko prowadzić do uzależnienia. Temu zagadnieniu poświęcony był program „Mocne wsparcie”, który wyemitowany został 25 października 2022 r. w TVP Bydgoszcz.

 

Wśród zaproszonych ekspertów był Paweł Szopiński, specjalista ds. profilaktyki uzależnień z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, który przybliżył szczegółowe informacje o uzależnieniach behawioralnych, jaki jest mechanizm tego uzależnienia, jakie ryzyko niesie dla młodych ludzi korzystanie z technologii cyfrowych oraz jak rodzice powinni reagować na niepokojące sygnały towarzyszące używaniem mediów elektronicznych. Kwestie specjalistycznej pomocy i informacje dotyczące  pilotażowego programu skierowanego do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w sytuacji wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych omówiła dr Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

 

Podczas audycji w studio zaprezentowano również reportaże dotyczące programów skierowanych do młodych ludzi nadużywających technologii elektronicznych.

 

Cały materiał jest dostępny na stronie TVP Bydgoszcz

 

Zachęcamy do obejrzenia odcinka „Mocne Wsparcie”.

 

Opracowanie:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

październik 2022 rok