Uzależnienia

Konferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan Tułaza
Konferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan Tułaza

Rozmowy o etyce i etosie w zawodzie psychoterapeuty uzależnień

Środowisko terapeutów uzależnień spotkało się 12 października 2022 r., w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, w Toruniu by porozmawiać o etyce i etosie zawodowym psychoterapeuty uzależnień.

 

Konferencję otworzyła dr n. ekon. Małgorzata Wiśniewska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz Krystyna Żejmo – Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Podczas spotkania poruszone zostały najistotniejsze aspekty etyki, w obszarze deontologii zawodowej ukierunkowanej na dobro człowieka i pozostającej w jego służbie. Zagadnienie dotyczące etosu, moresu i kodeksu etyki przedstawił uczestnikom dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK. Psychologiczne podstawy etosu zawodu psychoterapeutów uzależnień zreferował dr n. hum. Ireneusz Kaczmarczyk, redaktor naczelny czasopisma „Terapia Osób Uzależnionych i ich bliskich”. Kwestie prawne dotyczące zawodu psychoterapeuty omówiła  dr n. pr. Kamila Kocańda. Temat dylematów etycznych psychoterapeutów uzależnień zaprezentował Rajmund Janowski, członek Rady Superwizorów i zespołu pracującego nad nowym kodeksem etyki.

 

Kodeks Etyki Psychoterapeuty Uzależnień zacznie obowiązywać najprawdopodobniej pod koniec 2022 roku.

 

Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Opracowanie:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

październik 2022 rok

 

Konferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan TułazaKonferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan TułazaKonferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan TułazaKonferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan TułazaKonferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan TułazaKonferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan TułazaKonferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan TułazaKonferencja „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, fot. Jan Tułaza