Uzależnienia

Szkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole
Szkolenie Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole

Zapobieganie uzależnieniom w szkole – program „Unplugged”

W dniach 22-23 września 2022 roku odbyło się szkolenie pt. „Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole” w Hotelu „Przystanek Toruń” z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. Szkolenie otworzyła p. Milena Skopińska – Z-ca Dyrektora Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

Celem szkolenia było przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży zgodnie z programem „Unplugged” oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki a także możliwość włączenia do Szkolnego Programu Profilaktyki skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży.

 

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu „Unplugged” jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz zmniejszenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

 

W Polsce program „Unplugged” jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Warsztat szkoleniowy poprowadziło trzech certyfikowanych trenerów programu „Unplugged” (p. Barbara Mularz, p. Milena Burdach-Szydłowska, p. Agnieszka Fajfer) dla 60 osób pracujących w szkołach z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dla szkolonych przygotowane były komplety materiałów dydaktycznych do realizacji programu.

 

Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie dwudniowego kursu, które wręczyła p. Dorota Piekarek – Kierownik Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, zamykając spotkanie.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

Wrzesień 2022

 

Szkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkoleSzkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkoleSzkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkoleSzkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkoleSzkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkoleSzkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkoleSzkolenie Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole