Uzależnienia

Baner pierwszekroki.net

Pierwsze kroki w (cyber)Świecie – zróbmy je razem

Początek XXI wieku określa się mianem „ery nowych uzależnień”, gdyż coraz częściej ogólnodostępne zaczęły być nie tylko uzależnienia od substancji psychoaktywnych ale również uzależnienia od nałogowo podejmowanych aktywności. Takie uzależnienia nazywamy uzależnieniami behawioralnymi lub uzależnieniami od czynności.

 

Dane z badań dowodzą, że cyberprzestrzeń stała się dla dzieci ważnym środowiskiem funkcjonowania. Dzisiejsze dzieci żyją w dwóch środowiskach – realnym i wirtualnym. Wzrastają i wychowują się w obecności urządzeń cyfrowych i z tego powodu mówi się o nich, że są to: cyfrowe dzieciaki, pokolenie aplikacji, sieci.

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na to, w jaki sposób dzieci korzystają z Internetu i urządzeń ekranowych, są ich bezpośrednie relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza z rodzicami, opiekunami oraz rówieśnikami. Czasem zapominamy o tym, że dzieci uczą się od rodziców obserwując ich i naśladując. Dotyczy to także sposobów korzystania z cybermediów.

 

W odpowiedzi na powstały problem ruszyła kampania pod nazwą „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”, adresowana do rodziców i opiekunów przedszkolaków. Jej celem jest wsparcie dorosłych w nauczaniu dzieci bezpiecznego korzystania z cybermediów.

 

Przygotowywano różnorodne działania, z których mogą korzystać rodzice. Pierwszym z nich jest strona internetowa (pierwszekroki.net) na której można  znaleźć wiele niezbędnych informacji na temat wychowania dzieci w dobie cybermediów.

 

Rodzice mogą dowiedzieć się, czym są uzależnienia behawioralne, jakie zachowania są ryzykowne, a jakie bezpieczne. Na stronie znajdują się też zalecenia i porady specjalistów zajmujących się wychowaniem i nowymi mediami dla rodziców.

 

Na potrzeby kampanii powstał spot, gdzie ambasador kampanii Szymon Majewski zwraca się z przesłaniem do rodziców przedszkolaków, aby zwracali uwagę na to, w jaki sposób i ile czasu dzieci używają cybermediów.

 

Na stronie zamieszczono również opisy przykładowych zabaw, które wzmacniają więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz wspierają dzieci w rozwoju.

 

Osoby poszukujące bardziej bezpośredniej pomocy mogą skorzystać z wykazu specjalistycznych telefonów zaufania i platform dla dorosłych i dzieci.

 

Kampanię, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizuje Fundacja Poza Schematami.

 

Kampania trwać będzie do końca 2023 roku.

 

Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy na stronę https://pierwszekroki.net/.

 

Opracowanie:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

 

Listopad 2022 rok