Uzależnienia

Akcja TPPU
Akcja TPPU

Akcja Profilaktyczna ZDROWIE NA TAK

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza na Akcję Profilaktyczną ZDROWIE NA TAK z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu dnia 31 maja 2023 r. (środa) w godz. 10:00 – 16:00 na Rynek Nowomiejski w Toruniu.

 

Wydarzenie jest jednym z elementów szerszych działań realizowanych przez TPPU w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu wśród mieszkańców Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego.  Celem akcji jest podkreślenie wagi wczesnej profilaktyki zespołu uzależnienia od nikotyny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie wpływu używania tytoniu na zdrowie, w tym wystąpienia chorób odtytoniowych oraz zjawiska biernego palenia.

 

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

  • specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzależnień,
  • pomiaru i diagnostyki ciśnienia krwi,
  • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
  • promocji oferty w ramach konkursów dotacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień (tytoń, alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne), w tym indywidualnej psychoterapii dla osób uzależnionych od nikotyny oraz systematycznych działań środowiskowych, informacyjno- edukacyjnych „Wolni od dymu tytoniowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. zadania konkursowe dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruń oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pracownicy TPPU oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki będą także prowadzić rozmowy z zainteresowanymi osobami motywujące do rzucenia palenia tytoniu. Rozmowy połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zdrowego stylu życia.

 

Od godziny 13:00 odbywać się będzie szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez TPPU oraz uczestników programu Młodzieżowych Liderów z udziałem zaproszonych uczniów toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Plan wydarzenia:

  • występ muzyczny utalentowanej młodej wokalistki,
  • przedstawienie teatralne ukazujące znany dylemat – używki czy zdrowie?
  • quiz wiedzy z udziałem publiczności,
  • wspólny taniec,
  • drużynowy rajd z nagrodami – do odwiedzenia stacje z ekscytującymi wyzwaniami!

 

Akcję profilaktyczną wspiera Gmina Miasta Toruń.

 

Zapraszamy!