Sprawy społeczne

Kamil Beniuk w czasie wykładu na XV Toruńskim Sympozjum poświęconym Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym, fot. udostępniona przez Pracownię Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych
Kamil Beniuk w czasie wykładu na XV Toruńskim Sympozjum poświęconym Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym, fot. udostępniona przez Pracownię Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

To już XV Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

Samorząd województwa kujawsko -pomorskiego jest współorganizatorem wydarzenia Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. W roku 2023 odbyła się już XV edycja Sympozjum, którego inicjatorem jest Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych działająca w strukturze Wydziału Teologicznego UMK.

 

Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 listopada w Centrum Dialogu w Toruniu i jego temat przewodni brzmiał: „Czy i jak ostrzegać przed sektami i destrukcyjnymi ruchami? Edukacja – profilaktyka – terapia.”

 

Zgodnie z założeniami Sympozjum, zaproszeni goście podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy można, np. poprzez sieciowe działania edukacyjne istotnie wpływać na ograniczenie destrukcyjnych dla człowieka (zwłaszcza młodego) idei i praktyk. Prelegenci przedstawili możliwości adekwatnej profilaktyki zagrożeń ze strony toksycznych sekt i ruchów (także tych, które odcinają się od szeroko pojętej religii) oraz propozycje sposobów terapii dla osób poszkodowanych (pokrzywdzonych). Zmieniający się świat oraz sposób postrzegania religii wymusza poszukiwanie nowych dróg ocalenia integralności i zdrowia psychicznego człowieka.

 

O programie konferencji można przeczytać więcej na stronie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Sympozjum było transmitowane na kanale YouTube.

 

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

listopad 2023 r.