Sprawy społeczne

Członkowie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Członkowie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

15 posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 22 listopada 2023 r. w Hotelu Przystanek Toruń *** & Restauracja Lokomotywa w Toruniu odbyło się 15 posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

 

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Podczas spotkania Pani Katarzyna Lubańska, Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyła nominację dla nowego Członka WRdsPS, Pani Izabeli Drozd z Włocławskiej Rady Seniorów. Przewodnicząca WRdsPS Pani Krystyna Żejmo-Wysocka powitała Panią Izabelę Drozd, a następnie omówiła procedury związane z przyjęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, w związku z koniecznością jego dostosowania do wymagań Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

 

Podczas posiedzenia Członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawili się, omówili swoją działalność na rzecz województwa oraz wymienili się praktykami związanymi z funkcjonowaniem Rad.