Sprawy społeczne

Prowadzący i uczestnicy szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”, Bydgoszcz, 25-27.10.2023 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Prowadzący i uczestnicy szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”, Bydgoszcz, 25-27.10.2023 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

Szkolimy, szkolimy, szkolimy się

Rok 2023 naznaczony jest nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zmiany wprowadzone we wspomnianej ustawie oraz w ustawie kodeks postępowanie cywilnego, mają na celu lepszą ochronę osoby doświadczającej przemocy, między innymi poprzez zmiany w funkcjonowaniu gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz duży nacisk na doskonalenie wiedzy i umiejętności osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Zaistniała sytuacja zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych. Zadanie to jest jednym z głównych obowiązków samorządów wojewódzkich.


Realizując ten obowiązek, od początku bieżącego roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zorganizował już kilka szkoleń, między innymi dwie edycje szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, noszącego tytuł „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”. Pierwsza edycja odbyła się w Toruniu, w dniach 25-27 września, a druga w Bydgoszczy w dniach 25-27 października. Łącznie w obu odsłonach szkolenia uczestniczyło 100 osób z 40 gmin.

O pozostałych tegorocznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej można przeczytać tutaj:

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – szkolenie;

Pierwsza seria szkoleń za nami;

Za nami 9 edycja szkolenia ,,Bez Przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

październik 2023 r.

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom