Sprawy społeczne

Kadr z odcinka „Mocnego wsparcia” w serwisie TVP Bydgoszcz.
Kadr z odcinka „Mocnego wsparcia” w serwisie TVP Bydgoszcz.

„Pomagacze” też potrzebują wsparcia

Temat przemocy domowej, jest niestety wciąż aktualny. Wiele, szczególnie w związku z nowelizacją przepisów, mówiło się ostatnio o kwestii bezpieczeństwa osób doznających przemocy, o pracy z osobami stosującymi przemoc czy o profilaktyce zachowań przemocowych,. Równie ważną, a może kluczową sprawą dla efektywnego funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy, jest wspieranie osób bezpośrednio pracujących w tym obszarze. Wsparcie to potrzebne jest na różnych polach – zarówno w dziedzinie doskonalenia kompetencji i ciągłego poszerzania wiedzy tzw. pomagaczy, jak i w sferze mentalnej – wzmocnienie motywacji do dalszej pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.


 

Wiele takich działań podejmuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

O tych przedsięwzięciach rozmawiali eksperci zaproszeni do audycji Mocne wsparcie” wyemitowanej 24 października 2023 na antenie TVP Bydgoszcz.

 

Gośćmi wspomnianego programu byli konsultanci Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – p. Katarzyna Łęgowska (psycholog) oraz p. Jerzy Parzych (prawnik). Rozmowie ekspertów towarzyszyły reportaże zrealizowane w MGOP w Solcu Kujawskim i PCPR w Chełmnie.

 

Zapraszamy do obejrzenia tego odcinka „Mocnego wsparcia” w serwisie TVP Bydgoszcz.

 

październik 2023 r.

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom