Sprawy społeczne

Materiały Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
Materiały Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

Cykl szkoleń dla przedstawicieli podmiotów organizujących pracę z rodziną i pieczę zastępczą

Za nami szkolenie pn. „Praca w relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany”, które zrealizowane zostało w trzech miastach regionu we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy. Celem szkolenia było zwiększenie efektywności pracy w obszarze aktywizowania rodzin zastępczych w działaniu na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie radzenia sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach. Zajęcia miały charakter zarówno wykładowy jak i warsztatowy. Wzięło w nich udział 58 pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z 11 miast naszego województwa.

Było to działanie zrealizowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2028”, który przewiduje m.in. wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pracującej z rodzinami. Przedmiotowe szkolenie wpłynęło na podniesienie kompetencji pracowników, a tym samym jakość usług w obszarze wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Realizatorem szkolenia była Fundacja Gospodarcza Pro Europa, instytucja z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.