Sprawy społeczne

O wadze więzi! – zapraszamy do udziału w konferencji

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konferencji pn. „Troistość więzi – pneuma, psyche, soma. Budowanie nowej więzi z dzieckiem dotkniętym traumą”, która odbędzie się 9 listopada 2023 r. w Toruniu, na Wydziale Teologicznym UMK, przy ulicy Gagarina 37, początek konferencji planowany jest na godzinę 9.30.


Wydarzenie skupiać będzie środowiska związane z rodzicielstwem zastępczym oraz adopcyjnym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie relacji cieszy się ogromnym zainteresowaniem ogólnopolskich konferencji lecz aspekt budowania więzi i relacji z najbliższym otoczeniem rodziny, która przyjęła dziecko, często jest pomijany. W dzisiejszych czasach temat więzi istotny jest w sposób szczególny, ponieważ relacje z opiekunami stanowią ważny element profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień u dzieci i młodzieży. Tworzą one swoisty parasol ochronny wobec wielu trudności, z jakimi współcześnie spotykają się młodzi ludzie. Udział w konferencji pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia się więzi, rozumienia znaczenia traumy dla powstawania i budowania więzi, jak i form wsparcia dla rodzin, które zmagają się z konsekwencjami traum swoich podopiecznych.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Doktora Liszcza, a wśród prelegentów znajdą się psychologowie, fizjoterapeuci, terapeuci i inne osoby wspierające rodziców na drodze budowania więzi z dzieckiem.

Serdecznie zapraszamy. Rejestracja do udziału w konferencji:

https://liszczowizna.pl/konferencja/

październik 2023 r.

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom