Sprawy społeczne

Wręczenie aktów powołania do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Wręczenie aktów powołania do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Spotkanie inauguracyjne VI kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 10 października br. odbyło się spotkanie inauguracyjne VI kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Siedmioosobowe gremium przez najbliższe cztery lata będzie wspierać gospodarza regionu w kreowaniu polityki społecznej.

W skład rady weszli:

  • Justyna Przybyłowska – przedstawiciel starostwa powiatowego w Wąbrzeźnie;
  • Krzysztof Kranz – przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy;
  • Paweł Bednarski – pełnomocnik wojewody ds. osób niepełnosprawnych;
  • Aleksandra Fajga – przedstawiciel Fundacji Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu;
  • Marta Młynarczyk – przedstawiciel Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu;
  • Agnieszka Witkowska – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem;
  • Marek Tuptyński – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy.

 

Akty powołania wręczyli Sekretarz Województwa Marek Smoczyk i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Krystyna Żejmo-Wysocka.

 

Rada jest powoływanym przez Marszałka Województwa na czteroletnią kadencję ciałem opiniotwórczo-doradczym. Jej misją jest między innymi inspirowanie działań na rzecz ochrony praw oraz integracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców regionu. Zajmuje się też opiniowaniem odnoszących się do tej sfery dokumentów samorządu województwa.

 

Podczas spotkania odbyły się wybory do Prezydium Rady, w wyniku których wybrani zostali:

  • Przewodnicząca Rady – Justyna Przybyłowska
  • V-ce Przewodnicząca Rady – Marta Młynarczyk
  • Sekretarz Rady – Agnieszka Witkowska.