Sprawy społeczne

Gala wręczenia statuetek w konkursie „Stalowy Anioł”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Gala wręczenia statuetek w konkursie „Stalowy Anioł”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Rusza nabór wniosków o nagrodę dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XVII edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz promowanie odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć i nagradzanie osób i zespołów rzetelnie i ofiarnie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  • przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających  w zakresie pomocy społecznej;
  • laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

 

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

 

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

 

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2023 roku osobiście w Punkcie informacyjno-podawczym w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom:  telefon (056) 652 18 61, e-mail: m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

czerwiec 2023 rok

 

Gala wręczenia statuetek w konkursie „Stalowy Anioł”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP