Sprawy społeczne

Prowadzące i uczestnicy szkolenia ,, Bez przemocy” Pani Katarzyna Łęgowska i Pani Agnieszka Bocian 12-16 czerwca 2023r, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Prowadzące i uczestnicy szkolenia ,, Bez przemocy” Pani Katarzyna Łęgowska i Pani Agnieszka Bocian 12-16 czerwca 2023r, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

Za nami 9 edycja szkolenia ,,Bez Przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a od 22 czerwca br. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, kładzie duży nacisk na pracę i zmianę postaw osób stosujących przemoc.

 

Podzielając ten pogląd, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od wielu lat szkoli osoby realizujące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Kolejne takie szkolenie odbyło się w Toruniu, w dniach 12-16 czerwca 2023 r.

 

W tym wysokospecjalistycznym szkoleniu, dającym uprawnienia do pracy wg. programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” brało udział 7 par trenerskich. Wszyscy uczestnicy z powodzeniem ukończyli zajęcia zdając egzamin testowy.

 

Szkolenie prowadziły panie Katarzyna Łęgowska (psycholog) i Agnieszka Bocian (radca prawny) – autorki wspomnianego wyżej programu, który zastał przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego w 2014 r. i jest rekomendowany do realizacji na terenie naszego województwa.

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy
i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

19 czerwca 2023

 

Prowadzące i uczestnicy szkolenia ,, Bez przemocy” Pani Katarzyna Łęgowska i Pani Agnieszka Bocian 12-16 czerwca 2023r, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Uczestnicy szkolenia "Bez przemocy" 12-16 czerwca 2023 r.  fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom