Sprawy społeczne

• Szkolenie „Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka - diagnoza i interwencja”, Włocławek, 26.09.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
• Szkolenie „Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka – diagnoza i interwencja”, Włocławek, 26.09.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Sezon szkoleniowy w pełni

Wrzesień to nie tylko miesiąc rozpoczęcia roku szkolnego, ale także czas bogaty w szkolenia dedykowane kadrze pedagogicznej szkół i przedszkoli. Właśnie we wrześniu, w pięciu miastach naszego województwa odbyły się szkolenia pt. Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka – diagnoza i interwencja. Podczas intensywnych zajęć, pedagodzy i psychologowie oraz wychowawcy pracujący w szkołach podstawowych, a także wychowawcy przedszkoli, poszerzali swoje kompetencje w zakresie rozpoznawania i reagowania na symptomy krzywdzenia powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

 

W trakcie szkolenia dokładnie zapoznali się z broszurą pt. „Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka. Przewodnik dla pracowników oświaty”(do pobrania na stronie: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/broszura_oswiata_tresc.pdf). Wszyscy uczestnicy zgodnie orzekli, że jest to bardzo przydatne narzędzie, które będą wykorzystywali w swojej pracy.

 

Szkolenie prowadziły panie Renata Kałucka i Katarzyna Fenik-Gaberle, współautorki wspomnianego wyżej przewodnika oraz innych publikacji z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Obie Panie współpracują z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz są certyfikowanymi superwizorkami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikaty wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP).

 

Szkolenia odbyły się w Toruniu (17.IX.2018), Bydgoszczy (18.IX.2018), Włocławku (26.IX.2018), Grudziądzu (27.IX.2018) oraz Inowrocławiu (28.IX.2018) i uczestniczyło w nich łącznie 147 osób.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

październik 2018