Sprawy społeczne

II Forum Seniora w Bydgoszczy
II Forum Seniora w Bydgoszczy

II Forum Seniora w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym

Organizatorem II Forum Seniora była Gazeta Pomorska, a Samorząd Województwa był partnerem strategicznym.

 

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu już po raz drugi aktywnie uczestniczył we współorganizacji przedsięwzięcia. W Forum uczestniczyli:  Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa oraz Pan Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa.

 

Podczas wystąpień ekspertów i partnerów Forum seniorzy pozyskiwali oraz pogłębiali wiedzę miedzy innymi na temat zdrowia, aktywności i bezpieczeństwa oraz zagadnień prawniczych.

 

Pani Małgorzata Leźnicka kierownik Biura Zdrowia Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poinformowała uczestników o działaniach samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze zdrowia na rzecz seniorów.

 

II Forum Seniora w BydgoszczyII Forum Seniora w BydgoszczyII Forum Seniora w BydgoszczyII Forum Seniora w Bydgoszczy