Sprawy społeczne

Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia

Posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów w Lipnie z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

W dniu  26 września w Starostwie Powiatowym w Lipnie odbyło się spotkanie w/w gremiów.

 

Tematem posiedzenia były działania realizowane z udziałem i przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze polityki senioralnej.

 

Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o szerokiej ofercie wsparcia dla seniorów,  również dzięki środkom z RPO  WK-P, w tym w szczególności:

  • o domach dziennego pobytu,
  • klubach seniora,
  • centrach informacji i usług środowiskowych, 
  • programie opieki senioralnej oraz teleopieki,
  • szczepieniach przeciwko pneumokokom,
  • programie zapobiegania upadkom dla seniorów,

 

oraz o wsparciu dla organizacji pozarządowych udzielanych przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia na realizację projektów przygotowanych z myślą o seniorach.

 

Członkowie Powiatowej Rady Senioralnej zostali poinformowani również o bieżących działaniach Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.