Sprawy społeczne

Szkolenie „Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego”, Włocławek 05.10.2018r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie „Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego”, Włocławek 05.10.2018r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Podsumowanie cyklu szkoleń z KPA

Grudziądz (28.09.), Bydgoszcz (04.10.) oraz Włocławek (05.10.) to kolejne miasta na mapie realizowanego cyklu szkoleniowego dla pracowników służb społecznych z regionu pn.: „Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego”. Przepisy KPA stanowią podstawę codziennej pracy w systemie pomocy i wsparcia społecznego. Dobra znajomość procedur administracyjnych pozwoli na skuteczniejsze podejmowanie decyzji i usprawni pracę uczestników i całego zespołu – to powody dla których Departament przystąpił do realizacji przedmiotowego szkolenia.

 

„Włocławskim” szkoleniem zakończył się cykl 5-u jednodniowych warsztatów dla pracowników socjalnych. Szkolenia organizowane przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się w Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu, Bydgoszczy oraz Włocławku. Miały one na celu zapoznanie uczestników z różnymi aspektami praktycznego stosowania zasad KPA. Podczas szkolenia zostały omówione ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące systemu pomocy i wsparcia społecznego. Program szkolenia był stały dla wszystkich miejscowości, a zajęcia były realizowane w formie warsztatowej oraz wykładowej z wykorzystaniem dyskusji oraz case study. Teoria została zilustrowana przykładami z pracy zawodowej osoby prowadzącej zajęcia. W pięciu edycjach szkoleń wzięło udział 128 osób z całego regionu. Przestrzeń, w której odbywały się kolejne szkolenia została udostępniona przez zaprzyjaźnione samorządy, dzięki temu uczestnicy zdobywali wiedzę w ośrodkach w pobliżu miejsca swego zamieszkania i komfortowych warunkach. Realizatorem szkolenia była Fundacja Gospodarcza Pro Europa. Warsztaty we wszystkich miejscowościach prowadziła Pani mecenas Beata Rataj.

 

Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia, szczególnie postawa i kompetencje trenera, znajomość przedstawianego tematu, umiejętność przekazywania wiedzy, o czym świadczą oceny z przeprowadzonych ankiet.

 

Jesteśmy przekonani iż przedmiotowe szkolenie pozwoli wzmocnić profesjonalizm i skuteczność zawodową uczestników zajęć, co podniesie jeszcze jakość obsługi klientów ośrodków pomocy społecznej w naszym regionie.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

 

październik 2018 r.

 

Szkolenie „Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego”, Włocławek 05.10.2018r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego”, Włocławek 05.10.2018r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Zastosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego”, Włocławek 05.10.2018r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy