Sprawy społeczne

Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras
Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

Rusza nabór wniosków o nagrodę dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XVI edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz promowanie odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć i nagradzanie osób i zespołów rzetelnie i ofiarnie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  • przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających  w zakresie pomocy społecznej;
  • laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

 

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

 

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

 

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2022 roku osobiście w Punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom:  telefon (056) 652 18 61, e-mail: m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

lipiec 2022 rok