Sprawy społeczne

Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

O uzależnieniach behawioralnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym od 1 stycznia 2022 r. stało się nowym zadaniem, do którego zobowiązane zostały samorządy gmin. 

 

Wychodząc naprzeciw temu zadaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. w toruńskim Centrum Dialogu odbyło się szkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. W szkoleniu uczestniczyły 62 osoby (z 36 gmin) odpowiedzialne za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

Podczas spotkania o tym, czym są uzależnienia behawioralne, jakie działania profilaktyczne  podejmować i do jakich adresatów je kierować opowiedziała pani dr Magdalena Rowicka.

 

Nowe zadania dla gmin, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasady realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także źródła ich finansowania omówiła pani Dorota Jaszczak- Kuźmińska.

 

Na zakończenie szkolenia pan Marcin Sochocki dokonał prezentacji programów profilaktycznych: „Wspólne kroki w Cyberświecie” oraz „Loguj się z głową”  przygotowanych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Dzięki kwestiom poruszanym podczas spotkania uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę, która ułatwi im realizację nowych obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

 

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna wystąpień spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników, co znalazło odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

czerwiec 2022 rok

 

Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSzkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSzkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSzkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSzkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSzkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSzkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i UzależnieniomSzkolenie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom