Sprawy społeczne

Ogłoszenie

W związku z przyjęciem uchwały Nr 35/1420/22 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza” i skierowania go do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do ww. projektu.

 

Uwagi proszę zgłaszać w terminie do 12 października 2022 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres sz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl