Sprawy społeczne

Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru

„Sztuka Wyboru” powraca

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią z nowym przedsięwzięciem powrócił program „Sztuka Wyboru”. W ramach tegorocznej, IX. już edycji programu w dniach 8-9 września 2022 r. w Bydgoszczy odbyły się po raz pierwszy warsztaty z zakresu tworzenia plakatu oraz kształtowania kompetencji społecznych uczniów. Warsztaty skierowane były do pedagogów/plastyków ze szkół ponadpodstawowych o profilu artystycznym oraz placówek kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia plastyczne. Uczestnicy warsztatów reprezentowali szkoły plastyczne i placówki kulturalno-oświatowe z Bydgoszczy, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Łochowa, Rypina, Sicienka, Torunia, Tucholi i  Włocławka. Warsztaty odbyły się w  salach Internatu przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.

 

„Sztuka Wyboru” to program poruszający temat zagrożeń i problemów, z jakimi spotykają  się młodzi ludzi. Realizowany jest od 2011 roku we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Fundacji Tumult. Jego celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży i dotarcie do niej z przekazem profilaktycznym poprzez sztukę. W ramach dotychczasowych edycji odbywały się warsztaty filmowe dla młodzieży oraz konkursy filmowe, graficzne i profilaktyczne.

 

Pierwszą część tegorocznych warsztatów dotyczącą kształtowania kompetencji społecznych oraz samooceny uczniów poprowadziły pani Izabela Nowakowska oraz pani Magdalena Chylebrant-Karolak z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzieli się jak wzmacniać czynniki chroniące związane z klimatem szkoły i profesjonalnym pedagogiem, jak kształtować umiejętności życiowe młodego człowieka, aby umiał mądrze funkcjonować w dzisiejszym świecie, jak wzmocnić jego samoocenę i uświadomić mu pozytywne cechy i mocne strony.

 

Natomiast warsztaty obejmujące  zajęcia typowo artystyczne z zakresu projektowania plakatów poprowadził duet artystów: pani Maja Wolna oraz pan Konrad Gelert z Fundacji Art2Business. W tej części warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami i technikami projektowania współczesnego plakatu, który będzie docierać z przesłaniem do odbiorcy.

 

Celem głównym warsztatów było włączenie się pedagogów w program „Sztuka Wyboru” w ramach własnej działalności dydaktycznej, przekazanie wiedzy swoim uczniom i zachęcenie ich do wzięcia udziału w konkursie „Plakat! Akcja! Reakcja!” o tematyce profilaktycznej.

 

Więcej informacji na stronie www.sztukawyboru.pl

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

Wrzesień 2022

 

Warsztaty graficzne Sztuki WyboruWarsztaty graficzne Sztuki WyboruWarsztaty graficzne Sztuki WyboruWarsztaty graficzne Sztuki WyboruWarsztaty graficzne Sztuki WyboruWarsztaty graficzne Sztuki WyboruWarsztaty graficzne Sztuki Wyboru