Rada Konsultacyjna do spraw Ochrony Konsumentów

Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia

III posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się III posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online.

 

Zgodnie z planem pracy rady omówione zostały dwa zagadnienia związane z ochroną praw konsumentów, tj. kategoryzacja i standaryzacja obiektów hotelowych oraz usługi turystyczne w aspekcie odwołanych imprez turystycznych z powodu COVID-19.

 

„Klasyfikacja i standaryzacja obiektów hotelowych” omówiła pani Beata Tyburska-Myrta, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Obiekty hotelarskie dzielimy na:

1) hotele – obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;

2) motele – obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych;

3) pensjonaty – obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;

4) kempingi (campingi) – obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;

5) domy wycieczkowe – obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;

6) schroniska młodzieżowe – obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;

7) schroniska – obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;

8) pola biwakowe – obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

 

 

 „Usługi turystyczne w aspekcie odwołanych imprez turystycznych z powodu COVID-19” omówił pan Przemysław Decker, Miejski Rzecznik Konsumentów w Grudziądzu

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 02.03.2020 r., wprowadziła następujące zmiany:

– odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

– odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

 

 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Turystyczny Fundusz Zwrotów) stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych. Procedura jest jednak skomplikowana, gdyż wnioski składane są zarówno przez organizatora, jak i podróżującego. UFG ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a w razie niejasności kolejne 4 miesiące na dalsze rozpatrzenie. UFG ma 14 dni na zwrot środków po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

Uczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzenia