Rada Konsultacyjna do spraw Ochrony Konsumentów

IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zgodnie z planem pracy rady omówione zostały zagadnienia związane z ochroną praw konsumentów, tj. „Produkty żywnościowe – bezpieczeństwo żywności. Reklama suplementów diety”, „Ochrona praw pacjenta. Pacjent czy Konsument?” oraz „Optometryści w salonach optycznych”.

 

Pani Katarzyna Wieczorek z Oddziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy omówiła „Produkty żywnościowe – bezpieczeństwo żywności. Reklama suplementów diety”.

 

Suplement diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Stanowi skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych, bądź innych substancji wykazujących efekt odżywczy, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

 

Wykaz substancji, których stosowanie w żywności jest zakazane, ograniczone lub podlega kontroli przez wspólnotę jest zamieszczony w załączniku nr III Rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

 

Istnieją również krajowe wytyczne (Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety działającego przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej), ustanawiające wykaz substancji, które nie mogą być stosowane w suplementach diety.

 

Poza odpowiednim składem suplementy diety wprowadzane do obrotu powinny zawierać na opakowaniu następujące informacje w języku polskim:

 • określenie „suplement diety”,
 • nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji,
 • porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia,
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
 • informację, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety,
 • informację, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Informacje zamieszczone na opakowaniu suplementów diety oraz w ich reklamie muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta. Informacje te nie mogą wprowadzać w błąd co do charakteru, właściwości, składu, trwałości, kraju i miejsca pochodzenia oraz metod produkcji.

 

Nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd przez:

 • przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada,
 • sugerowanie, że suplement diety ma szczególne właściwości,
 • przypisywanie właściwości zapobiegania chorobom, lub leczenia chorób ludzi bądź odwoływania się do takich wartości.

 

Reklama, prezentacja i oznakowanie suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

 

W celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu, podmiot wprowadzający suplement diety po raz pierwszy, podlega obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu go.

 

Główny Inspektor Sanitarny na podstawie złożonego powiadomienia dokonuje oceny produktu spożywczego w odniesieniu do obowiązującego prawa żywnościowego.

 

Informacje na temat zgłoszonego produktu spożywczego, w tym suplementu diety dostępne są w rejestrze, który prowadzony jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego https://powiadomienia.gis.gov.pl

 

Suplementy diety - źródło - uokik.gov.pl 

Suplementy diety – źródło – uokik.gov.pl

 

Kolejnym tematem posiedzenia była „Ochrona praw pacjenta. Pacjent czy Konsument?”. Temat ten zaprezentowała pani Barbara Ptaszyńska, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Porównane zostały prawa pacjenta i prawa konsumenta oraz  metody postępowania w przypadku ich naruszenia.

 

Pacjentowi przysługują następujące prawa:

 • skarga lub wniosek do oddziału wojewódzkiego Funduszu – jeśli naruszenia dokonał podmiot świadczący usługi w ramach NFZ;
 • skarga do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowych izbach (np. lekarzy/ pielęgniarek i położnych) – w przypadku zastrzeżeń do sposobu leczenia, postępowania i zachowania osoby wykonującej określony zawód medyczny;
 • skarga do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą;
 • skarga do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Następnie pani Barbara Ptaszyńska zaprezentowała dane statystyczne dotyczące składanych skarg oraz wyniki ich rozstrzygnięć i rozwiązań spraw.

 

Na posiedzeniu dyskutowano również na temat „Optometrystów w salonach optycznych”. Temat ten zaprezentowała pani Małgorzata Wiśniewska, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz pan Adrian Machtel, Optometrysta.

 

Okulista – zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wad wzroku i chorób oczu, przepisywaniem leków, przeprowadzaniem skomplikowanych badań okulistycznych.

 

Optometrysta – diagnozowanie i pomiary skali wady wzroku, terapia widzenie obuocznego, wystawianie recept okularowych.

 

Optyk – wykonanie okularów i ich indywidualne dopasowanie, realizowanie recept okularowych.

 

Ortoptystka – diagnostyka i leczenie zeza, badania okulistyczne.

 

Źródło: www.medicover.pl

Źródło: www.medicover.pl

 

Wnioski:

 • Wprowadzenie zawodu optometrysty do systemu publicznego (finansowanie przez NFZ),
 • Edukować pacjentów w zakresie kompetencji lekarza okulisty i optometrysty,
 • Wnioskować o zniesienie skierowań do okulistów.

 

IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego